Dirriwachter Management Consultancy BV
/

 

 

Over ons

 

Missie:

DMC BV wil permanent uitblinken in specifieke en op maat geformuleerde dienstverlening die gericht is op organisatietechnische vraagstukken, persoonlijke ontwikkeling en interim management.

Werkwijze DMC BV

Soms is een directieve aanpak noodzakelijk om op korte termijn tot resultaten te komen. Op de lange termijn werkt het beter door samen met mensen uit de organisatie oplossingen te bedenken en in te voeren. Dat is dan ook de werkwijze die ik bij voorkeur nastreef.

Mijn manier om duurzaam succes te bereiken bij veranderingen?

 • heldere doelen formuleren
 • betrokkenheid van management, medische en para-medische specialisten/medewerkers te organiseren
 • motivatie van medewerkers benutten door hen in te zetten
 • duidelijkheid creëren over de verdeling van verantwoordelijkheden en de bijpassende bevoegdheden
 • taken decentraal leggen als het kan en centraal organiseren als het moet
 • Ontwikkeling van bedrijf, disciplines en medewerker nastreven

De procesaanpak die ik hanteer:

 1. Verbinden (betrokkenheid tussen DMC BV en opdrachtgever waarin het vertrouwen ontstaat)
 2. Verkennen (oriëntatie, analyse en diagnose)
 3. Uitwerken (plan van aanpak opstellen, besluiten, communiceren en faciliteren)
 4. Besluiten (expliciete afspraak met de organisatie)
 5. Veranderen/Verbeteren/Vernieuwen (implementeren in samenwerking)
 6. Evalueren (en bijsturen na een overeengekomen periode)

Kortom:

Ik vind mijn vak ontzettend leuk, met passie werk ik om een professional, afdeling, organisatie (weer) met elkaar te verbinden want vaak zijn fusies, maar ook onderlinge cultuurverschillen en/of onderlinge communicatie de reden waarom een organisatie of afdeling niet lekker loopt. Ik ben als onafhankelijke professional in staat om door goed te luisteren naar de opdrachtgever en de medewerkers en het bedrijfskundig model objectief te screenen om vervolgens mijn ideeën planmatig in de praktijk uit te voeren. De opdrachtgever en de opdrachtomschrijving is vanzelfsprekend leidend bij iedere opdracht zonder dat ik mijn eigen visie op de praktijk daarbij verlies.

DMC BV heeft een groot netwerk en is daardoor in staat om door het hele land andere disciplines te benaderen voor ondersteuning.   

Opleiding:

Naast de kaderopleiding en kopkaderopleiding heb ik in 2008 mijn Master of Business Administration afgerond. Ik heb deze gevolgd aan de International University for Creative Leadership and Entrepreneurship. Mijn thesis had als titel: De manager als Change-agent over het scheiden van wonen en zorg. Studiebegeleider was Professor dr. E. Zwart, Universiteit Groningen en dr. H. Broekhuis, Academic Director Via Vinci University. Tevens heb ik diverse masterclasses gevolgd bij o.a. RABO-bank, Funktiemediair, Van Doorne advocaten en Randstad Zorgprofessionals. in 2019 heb ik een mediatraining gevolgd.

 

©2021 DMC BV